ใบอนุญาต ททท.11/2082โทร 02-6883636 , 02-2911108

บริการของเรา

  • บริการจัดคณะทัวร์ ท่องเที่ยว ดูงาน สัมมนา เยี่ยมญาติ ทั่วประเทศจีน
  • บริการจอง Package Tour
  • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน ทุกเส้นทางทั่วโลก
  • บริการขอ VISA เข้าจีน
  • บริการจองโรงแรมในประเทศจีน
  • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั่วประเทศจีน
  • บริการนำเที่ยวภายในประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยมัคกุเทศน์ที่พูดภาษาจีน
  สถิติคนเข้าชมเว็บ

329029
Design By SabuywebJob.com